‘On és quan ja no hi és?’ of the Coma14 company, to the FIET