Professionals

FIET 2016 LOGO

La FIET és també un encontre de professionals de les arts escèniques. Aquesta característica, sumada a la voluntat de contribuir al creixement del sector a les Illes Balears, fa que en totes les seves edicions s’han dut a terme activitats de caràcter formatiu.